znakiczasu.eu

FUNDUSZE EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych,

sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Wystawy

KNUT BRY

Knut Bry jest znany jako obdarzony poczuciem humoru fotograf z norweskiego Hallingdal, który przemierzył świat ze swoim Nikonem w ręku. Nigdy nie wychodzi z domu bez aparatu, wiecznie poszukuje innowacyjnych, barwnych i oryginalnych obiektów do uwiecznienia. Przez lata jego zdjęcia pojawiały się z kolorowych magazynach, od „Condé Nast Traveler” do „Elle”.  Ostatnio jego prace wystawiane były   w licznych  muzeach i galeriach od Nowego Jorku po Oslo oraz w kilku niespodziewanych miejscach pomiędzy nimi.

Knut Bry jest często nazywany mistrzem światła. Na całym świecie znane są jego  kolorowe i żartobliwe fotografie. Potrafi uchwycić codzienne piękno otaczającego nas świata i natychmiast znajduje potencjał w dziwnych i nietypowych szczegółach. Typowe dla jego twórczości jest tworzenie silnych kompozycji, przerywanych niespodziewaną wariacją na światło  i barwę. Tym co szczególnie wyróżnia jego twórczość jest świeże, nieortodoksyjne podejście do niemal każdej sytuacji. Oglądając jego prace  ma się nieodparte wrażenie, że na drodze do międzynarodowego sukcesu Knut Bry  miał sporo zabawy.

WSPÓŁPRACA Z JO STRØMGREN KOMPANI

W latach 90-ych Jo Strømgren okazjonalnie podejmował się pracy modela dla agencji „Heartbreak” i tam właśnie dostrzegł go Knut Bry, który  uważał, że Jo w sobie coś szczególnego jako model i próbował zatrudnić go do wielu projektów. Nie było o to jednak łatwe, gdyż Jo, mieszkający wówczas  w Bergen, pracował w Carte Blanche, The Norwegian National Company of Contemporary Dance. Knut wspominał o kilku nieudanych próbach umówienia się z Jo. Po latach doszło współpracy ale to Jo zaprosił Knuta w 1997 r. do Bergen, gdzie pracował właśnie nad „Masculine Mysteries”, pierwszym przedstawieniem Jo Strømgren Kompani. Tak wyglądał początek wspólnej przygody tych wyjątkowych artystów. Począwszy od produkcji „The Arrival” z 1999 r.,  wszystkie spektakle JSK są fotografowane przez Knuta Bry.

KRZYSZTOF FABIAŃSKI

Fotografią zajmuje się od ponad 20 lat. W latach 90-tych był związany z Teatrem Ósmego Dnia. Z tego okresu pochodzą jego fotografie rejestrujące pracę  m.in. Teatro Nucleo, Dereva, Akademii Ruchu, Teatru Provisorium i Teatru Prób. Jak deklaruje, zawsze go fascynowała prostota, naturalność i finezja gry aktorskiej, bardziej czuł niż wiedział kiedy nacisnąć spust migawki. Od roku 1995, po spotkaniu ze sztuką Daisuke Yoshimoto, datuje się jego fascynacja tańcem Butoh, precyzją  ruchu, improwizacją opartą na jedności gestu, mimiki i doskonałości warsztatu aktorskiego. W kolejnych latach  fotografował   także Min Tanakę,   Youri Nagaokę i Atsushi Takenouchiego. Próbując wniknąć w świat Butoh nie tylko jako obserwator, brał także udział w warsztatach prowadzonych przez Daisuke Yoshimoto. O  Butoh zrobił 6 wystaw i zapowiada, że to jeszcze nie koniec.
Przez kilka lat współpracował z Fundacją "Barka", blisko dwa lata poświęcił na opracowanie  materiału poświęconego osobom niepełnosprawnym.
Związany był z  „Piwnicą 21”, gdzie zajmował się nie tylko rejestracją, ale i organizacją koncertów. Bohaterem niemal wszystkich jego prac jest człowiek, wyjątek stanowi, wystawiony w „Mescalu”, cykl poświęcony ukochanej Wenecji.
Większość jego prac jest czarno - biała, bo jak sam mówi "to jego świat".

Dzięki poznaniu Ewy Wycichowskiej zainteresował sie szerzej teatrem tańca. Fascynuje go precyzja działania, skupienie i plastyczność  tancerzy, z przenikającym się pierwiastkiem  aktorskim i ruch, który tak wyraźnie widać na jego fotografiach.

„CZAS TAŃCA”
To druga od 2012 roku, odsłona zdjęć Krzysztofa Fabiańskiego, skupiona na wnikaniu w świat tańca.  Głównym bohaterem jego wystawy jest Polski Teatr Tańca, któremu towarzyszy ze swoim obiektywem od kilku lat, nie tyle dokumentując jego pracę, co tworząc własną przestrzeń interpretacyjną.
Wystawa Krzysztofa Fabiańskiego została przygotowana specjalnie z okazji Jubileuszu 40-lecia Polskiego Teatru Tańca.

Terminy wystaw: 

15 i 16 czerwca - Poznań, Centrum Kultury Zamek.
Wystawy Knut`a Bry oraz Krzysztofa Fabiańskiego towarzyszyć będą prapremierze spektaklu "Czterdzieści" (chor. Jo Strømgren) Polskiego Teatru Tańca

Sierpień/wrzesień 2013, Poznań, Piła, Konin, Gniezno.
Wystawa fotografii zdjęć Knut`a Bry, dokumentująca dorobek artystyczny Jo Strømgren Kompani. Wystawa będzie towarzyszyć tournée spektaklu "A Dance Tribute to the Art of Football" Jo Strømgren Kompani.

29 września - 2 października 2013, Oslo oraz Stavanger, Norwegia.
Wystawa fotografii Krzysztofa Fabiańskiego, prezentująca dorobek artystyczny Polskiego Teatru Tańca, pt. "Czas tańca".

Polski Teatr Tańca

Polski Teatr Tańca jest beneficjentem programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" (w ramach MF EOG 2009-2014), w ramach którego realizuje projekt  "Znaki Czasu - pokonać granice. Działania artystyczno-edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii".

Polski Teatr Tańca utworzony został w 1973 roku jako publiczna instytucja kultury, do zadań której należy tworzenie widowisk choreograficznych ich upowszechnianie, w kraju i za granicą, współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi, prowadzenie edukacji kulturalnej. Jej pierwszym dyrektorem artystycznym był prekursor tańca współczesnego w Polsce Conrad Drzewiecki a od roku 1988 liderem Teatru jest Ewa Wycichowska - dyrektor naczelny i artystyczny, tancerka, choreograf, pedagog, profesor sztuk muzycznych, kierownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Jest autorką ponad 70 spektakli zrealizowanych w Polsce, Włoszech, Niemczech, Czechach i USA.

W ciągu prawie 40 lat istnienia Teatru przygotowanych zostało 200 premier min. w choreografii: B. Cullberg, M. Ek, O. Andersson, J. Ostberg, S. Jaresand. M. Broli Tani, V. Pahkinen ze Szwecji, "Les Carnets Bogouet" z Francji T. Shimazaki z Japonii czy O. Naharin z Izraela. Teatr rocznie prezentuje około 80 spektakli w kraju i zagranicą, bierze udział w krajowych i zagranicznych festiwalach teatralnych, współpracuje z instytucjami kulturalnymi na całym świecie. W 1999 roku w Polskim Teatrze Tańca rozpoczęło działalność Atelier - scena poszukiwań i debiutów. Tworzy je grupa tancerzy PTT. Od 1994 r. organizuje Międzynarodowe Warsztaty a od 2002 r. Międzynarodowy Festiwal.

Teatr finansowany jest w 60% ze środków samorządowych w postaci dotacji podmiotowej i celowej. Pozostałe środki pozyskuje z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji polskich i zagranicznych, wchodząc we wspólne projekty z innym podmiotami w charakterze Partnerów np. np. z Operą w Umea w Szwecji czy z Teaterhuset Avant Garden z Trondheim z FWK MF EOG.

Teatr zatrudnia łącznie 52 pracowników w tym 24 artystów, 2 osoby zarządzające , 3 osoby w dziale finansowym, 5 w dziale impresaryjnym. 9 pracowników technicznych oraz 12 pracowników administracji.